О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Пізнавальний ресурс спеціаліста


[О. Подгаєцький, С. Меншиков, студенти]
#8-9 от 15.04.2009

Історія науки і техніки

Метою нашого повідомлення є прагнення показати, чому фахівцю сучасного суспільства потрібні знання унікального гуманітарного і професійно орієнтованого курсу, яким є історія науки і техніки.

Цей курс став невід’ємною частиною університетської навчальної програми, значною мірою сприяє розширенню науково-технічного світогляду майбутнього спеціаліста. Він вказує шлях від зародження нових понять і методів науки до її сучасного стану.

Вивчаючи історію науки і техніки, ми навчаємося бачити їх розвиток не в статиці, а в динаміці. З власного досвіду вивчення такої дисципліни можемо стверджувати, що крім розширення науково-технічного світогляду для нас стає зрозумілим і усвідомленим, наскільки ця історія допомагає в поглибленні наших професійних знань, необхідності здобувати їх в суміжних галузях науки і виробництва.

Дослідник та історик науки В. І. Вернадський відзначав, що наукове вивчення минулого, в тому числі і наукової думки, завжди приводить до введення в людську свідомість нового, виступає знаряддям досягнення нового.

Ми живемо, і після закінчення навчання будемо працювати в суспільстві, де все більше і більше місця займають так звані людинорозмірні системи. Ми маємо на увазі людину та її діяльність в якості складового компонента об’єктів промисловості і соціальної сфери – біотехнології, генної інженерії, медико-біотехнічних об’єктів, великих екосистем і біосфери в цілому, людиномашинних систем і складних інформаційних комплексів, соціальних об’єктів.

Курс історії науки і техніки, який викладається студентам факультету транспортного машинобудування, ми розцінюємо як єднальну ланку між отриманими знаннями в НТУ «ХПІ» і вищезгаданими комплексами. Він спрямовує думку майбутніх спеціалістів на розкриття суті наслідків від досягнень науки і техніки, дає можливість усвідомити значення гуманізації нашої діяльності.

Є ще один аспект на користь цінності знань з історії науки і техніки, які дає нам програма навчання в університеті. Знову, спираючись на думку В. І. Вернадського, визначу таке. Знання з історії науки і техніки є знаряддям об’єктивної оцінки того нового, що вже досягнуто попередниками, мірою його важливості та наукової цінності. Лише шляхом постановки кожного наукового дослідження в історичні рамки можна не збитись зі шляху, отримати дійсно те, що раніше було невідомо.

А це ще один аспект і вказівка шляху до творчості спеціаліста.

Послухавши навчальний курс з історії науки і техніки, ми усвідомлюємо зв’язок галузі транспортного машинобудування, в якій будемо працювати, з усіма багатогранними аспектами культури і усвідомлюємо його гуманітарну значимість.

А це вже немало для випускника НТУ «ХПІ».

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет