О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

У галузі технології кераміки


[Професор Г. Семченко, н. c. О. Старолат]
#22-23 от 14.10.2004

За останні два місяці поточного року, 25-29 серпня та 27-30 вересня, кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей НТУ “ХПІ” провела відповідно ХІІ міжнародну науково-технічну конференцію. “Теорія та практика процесів подрібнення, змішування та ущільнення матеріалів” (п. Затока, Одеської обл.) та Другі наукові читання ім. академіка А.С. Бережного “Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” із міжнародною участю. До роботи наукових форумів було залучено відомих вчених, науковців, пошукачів кандидатських та докторських дисертацій, аспірантів та студентів, представників багатьох заводів та підприємств не тільки з України, але й з Росії, Молдови, Білорусі та Німеччини.

Одеська конференція була спрямована на вирішення таких наукових задач, як теорія та практика процесів грубого, середнього та тонкого подрібнення руд, порошків та інших матеріалів, змішування та розподіл матеріалів різного призначення та математичне модулювання, механохімія, нові конструкції машин та технології процесів подрібнення, розподілу. змішування та ущільнення матеріалів, нові методи їх дослідження, фізико-хімічні аспекти вищевказаних процесів у різних виробництвах та їх значення в технології тугоплавких неметалевих матеріалів.

У роботі конференції прийняли участь 38 представників Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Кременчука, м. Полог Дніпропетровської області, м. Сатки Челябинської області та інших міст. Важливо відзначити, що на конференції доповіді робили доктори та кандидати технічних та фізико-математичних наук, економісти та екологи, відомі вчені України з вищезазначених наукових напрямків.

За програмою Других наукових читань імені академіка НАН України А.С. Бережного вирішувалися такі важливі проблеми фундаментальних досліджень та технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, як “Фазові діаграми: нові аспекти теорії і використання”, “Дослідження та проблеми сучасних технологій тугоплавких неметалевих матеріалів”, “Енерго- і ресурсозберігаючі екологічно чисті технології силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів”, “Наукові основи синтезу скел, емалей, стеклокерамічних матеріалів та покриттів”. Серед 200 авторів доповідей Других наукових читань були Академік РАН ректор РХТУ П.-Д. Саркісов, два члени-кореспонденти НАНУ – проф. А.Г. Білоус (ІОНХ НАНУ), Г.Г. Гнесін (ІПМ НАНУ), 37 докторів технічних наук, 88 кандидатів наук. У роботі цієї міжнародної конференції прийняли участь також студенти кафедри технології кераміки ІV-VІ курсів та представники багатьох підприємств України і Росії.

На пленарному засіданні Других наукових читань були заслухані доповіді, в яких виявлено сучасний стан керамічного та вогнетривкого виробництва, питання виробництва багатофункціональної кераміки, покриттів та скломатеріалів, розробки та впровадження новітніх технологій, перспективи їх розвитку.

Так, наприклад, актуальна проблема – створення конструкційної кераміки та її використання в двигунах внутрішнього згоряння була порушена в доповіді проректора з наукової роботи, завідувача кафедри двигунобудування, д.т.н., професора А.П. Марченка. Доповідачем була представлена ціла низка керамічних матеріалів, в т.ч. розроблених і кафедрою кераміки НТУ “ХПІ”, які були опробувані кафедрою двигунобудування і мають перспективу широкого використання в машинобудуванні.

Відомі вчені та спеціалісти промислових підприємств порушили актуальні проблеми наукових та практичних досліджень, питання розвитку підприємств та впровадження наукових надбань.

Серед постійних учасників конференції були вчені із таких відомих вузів та установ, як РХТУ ім. Д.І. Менделєєва, НТУ “Львівська політехніка”, НТУУ “КПІ”, “Український державний хіміко-технологічний університет” (м. Дніпропетровськ), Південноросійський державний технічний університет (м. Новочеркаськ), ІПМ НАНУ ім. Францевича (м. Київ), ОАО “Балцем” (м. Балаклея). ОАО “УкрНДІВ ім. А.С. Бережного (м. Харків). ЗАО “ХПЗ” (м. Харків), ЗАО “Лисичанський склозавод “Пролетарій” тощо.

За матеріалами Других наукових читань видано три вісники НТУ “ХПІ”, де опубліковано близько 100 доповідей. Більшість доповідей викликала значний резонанс серед науковців та представників підприємств.

P. S. У попередньому номері газети „Політехнік” (№21) опублікована стаття ст. н. с. Г. Шабанової „Для промышленности Харьковщины„. Її автором названо профессора М. Рищенка ПОМИЛКОВО.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет