О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

До 120-річчя НТУ „ХПІ”. Від 1885-го – до 2005-го


[В. Ніколаєнко, професор, зав. кафедри політичної історії]
#22-23 от 14.10.2004

Менше року відділяє нас від знаменної дати в житті університету – у вересні 2005-го ми будемо відзначати 120-річчя від дня його заснування. Сьогодні наша газета започатковує рубрику, присвячену цій події. Перша публікація – для наймолодших політехніків, які ще мало знайомі з історією НТУ „ХПІ”.

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” – один з найстаріших в Україні і перший на Наддніпрянщині технічний вуз. Його створення було обумовлене нагальними потребами вітчизняної економіки.

У своєму розвитку він пройшов великий, складний і славний шлях: пережив кілька воєн і революцій, кардинальні зміни суспільно-політичного й економічного устрою, безліч реформ системи освіти, декілька разів змінював свою назву та структуру, але ніколи не зраджував свого високого призначення – забезпечувати розвиток вітчизняної промисловості висококваліфікованими науковими та інженерними кадрами.

Тисячі його вчених і педагогів, сотні тисяч випускників зробили гідний внесок у розвиток вітчизняної та світової науки, техніки й промисловості, культури й вищої освіти, стали активними учасниками і безпосередніми творцями науково-технічного прогресу.

Принципове рішення про заснування технічного вузу з розташуванням у Харкові було прийняте урядовими інстанціями Російської імперії ще у 1870 році. Однак практичний шлях до реалізації цього рішення виявився не простим і зайняв 15 років.

16 квітня 1885 року царський уряд затвердив положення, згідно з яким почав функціонувати Харківський практичний технологічний інститут. Урочисте відкриття інституту відбулося 15 вересня 1885 року.

Першим його директором став видатний вчений у галузі механіки і опору матеріалів, талановитий організатор вищої освіти Віктор Львович Кирпичов (з 3 липня 1885 р. по 30 січня 1898 р.). Своїми науковими працями і педагогічною діяльністю він активно сприяв технічному прогресу. Після того, як Харківський технологічний інститут пройшов через етап становлення, В.Л. Кирпичов отримав нове призначення і став першим директором новоутворенного Київського політехнічного інституту.

У 1898 році його наш вуз було перейменовано в Харківський технологічний інститут. 16 травня того ж року спеціальним указом інститут отримав ім’я Олександра ІІІ, імператора, в чиє правління розпочав діяльність Харківський технологічний. З цього моменту і до 1917 року повна назва вузу – Харківський технологічний інститут Імператора Олександра ІІІ.

15 листопада 1923 р. президія Укрголовпрофобру присвоїла Харківському технологічному інституту ім’я В.І. Леніна. Це ім’я носив він понад 70 років (до 1994 р.).

У грудні 1929 р. Харківський технологічний інститут було перейменовано у політехнічний (ХПІ) і незабаром реорганізовано. Після поділу політехнічного інституту на ряд самостійних вузів у 1930 р. на основній території інститутського містечка залишилися працювати механіко-машинобудівний (ХММІ), хіміко-технологічний (ХХТІ) і електротехнічний (ХЕТІ) інститути.

З 1949-1950 навчального року починається новий період у житті інституту. Рішенням Ради Міністрів Союзу РСР за № 13934-р від 7 вересня 1949 р. та наказом міністра вищої освіти СРСР за № 1194 від 16 вересня 1949 р. ХПІ відновлювався на основі об’єднання інститутів, які входили в нього до 1929 року. Директором був призначений доцент М.Ф. Семко, згодом доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Герой Соціалістичної Праці. Під його керівництвом, яке тривало 30 років, ХПІ скоро став одним з найбільших вузів країни.

7 січня 1967 р. за великі заслуги у підготовці інженерних кадрів та розвиток наукових досліджень Президія Верховної Ради СРСР нагородила ХПІ найвищою нагородою країни – орденом Леніна, а 24 липня 1985 р. – орденом Жовтневої Революції.

З утворенням незалежної української держави ХПІ – один із провідних вищих технічних навчальних закладів України. За минулі роки відбулися значні зміни як у країні, так і у вищій школі. Харківський політехнічний успішно пройшов державні ліцензування та атестацію і був акредитований на IV (найвищий) рівень. Кабінет міністрів України постановою за № 244 від 20 квітня 1994 р. присвоїв йому статус державного політехнічного університету (ХДПУ).

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки Указом Президента України за №1059/2000 від 11 вересня 2000 р. Харківському державному політехнічному університету надано статус національного. З цього ж часу його офіційна назва стала Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет