О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Вітаємо нових лауреатів Державної премії України!


#24 от 11.12.2008

Згідно з Указом Президента України «Про присудження державних премій в галузі науки і техніки» лауреатами Державної премії стали доктор технічних наук, завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім. М.Ф. Семка НТУ «ХПІ» Анатолій Іванович Грабченко та професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів, головний інженер ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД» Валерій Андрійович Фадєєв. Премія присуджена колективу науковців за розробку та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління).

До складу колективу входять також науковці Запорізького національного технічного університету д. т. н., ректор С.Б. Бєліков, д. т. н., проректор Ю.М. Внуков, д. т. н., завідувач кафедри О.Я. Качан, д. т. н., директор Інженерного центру «Солід» Національного авіаційного університету П.М. Павленко, а також представники промисловості к. т. н. головний технолог ВАТ «Мотор Січ» В.Ф. Мозговий, к. т. н., головний консультант АТ «Конструкторсько-технологічне бюро версифікаційного моделювання та підготовки виробництва» С.І. Чернишов, головний технолог ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка» Е.В. Кондратюк.

За серію підручників «Двигуни внутрішнього згоряння» в шести томах та підручник «Автомобільні двигуни» премією відзначені науковці НТУ «ХПІ» (на знімку зліва направо) д. т. н., професор А.Ф. Шеховцов; д. т. н., проректор А.П. Марченко (перший ряд); д. т. н., професор В.О. Пильов; д. т. н., головний науковий співробітник І.В. Парсаданов; д. т. н., завідувач кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Ф.І. Абрамчук (другий ряд); а також к. т. н., професор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету І.І. Тимченко; д. т. н., завідувач кафедри Національного транспортного університету Ю.Ф. Гутаревич.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет