О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Національній академії наук України – 90


#20 от 28.10.2008

Конференції

З доповіді академіка НАНУ, директора Інституту електродинаміки О.В. Кириленка

На численні питання учасників конференції відповів академік НАНУ, директор Інституту електродинаміки О.В. Кириленко.

90-річчя своєї діяльності відзначає Національна академія наук України. У липні – вересні 1918 року були підготовлені Законопроект про заснування УАН та її Статут, основними розробниками яких були українські вчені Микола Василенко та Володимир Вернадський. А 14 листопада 1918 року Гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про заснування Української академії наук, і 27 листопада 1918 року відбулося установче Спільне зібрання (Загальні збори) дійсних членів УАН. І вже наступного 1919-го було створено перший технічний інститут УАН (Інститут технічної механіки).

Президентами Української академії наук у різні часи були академіки Володимир Вернадський, Володимир Липський, Данило Заболотний, Олександр Богомолець, Олександр Палладін, з 1962 року НАНУ очолює академік Борис Патон.

Сьогодні вищим органом управління НАН України є Загальні збори її членів.

Між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії здійснює Президія НАН України, яка обирається Загальними зборами строком на 5 років.

До Президії НАН України входять 32 особи, в тому числі президент, перший віце-президент – головний учений секретар, три віце-президенти, 14 академіків-секретарів відділень, 13 членів Президії. У складі НАН України функціонують 3 секції: фізико-технічних і математичних наук; хімічних і біологічних наук; суспільних і гуманітарних наук.

Секції об’єднують 14 відділень наук: математики; інформатики; механіки; фізики та астрономії; наук про Землю; фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; хімії; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології; економіки; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства.

Основу структури НАН України складають науково-дослідні інститути та прирівняні до них наукові установи, серед них національні заклади – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія», Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Національний дендрологічний парк «Софіївка», Національний науково-природничий музей.

Всього на цей час в НАН України діють 176 наукових установ та 49 організацій і підприємств дослідно-виробничої бази.

Широко відомі українські наукові школи механіки, фізики, астрономії, геології, хімії, математики, біології та медицини, матеріалознавства, кібернетики, економіки, природознавства, історії, Східознавства, мовознавства, літературознавства.

НАН України взаємодіє та співпрацює з понад 150 науковими установами з 45 країн світу та міжнародними організаціями, у тому числі – Міжнародний інститут прикладного системного аналізу IIASA, Європейська організація ядерних досліджень CERN, Європейська наукова асоціація геофізичних досліджень EISCAТ.

За укладеними з ними угодами виконується близько 100 спільних проектів з організаціями Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, В’єтнаму, Китаю, Індії, Словаччини, Румунії та ін. країн. В середньому вчені Академії отримують щорічно більше 600 грантів для виконання наукових проектів, стажування в зарубіжних наукових центрах.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет