Приладобудування

[Є. Борисенко, секретар оргкомітету, аспірант]
#15-16 от 15.09.2008

Понад 15 років Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Приладобудування». Особливістю цього року є те, що конкурс проводився з галузі «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології», яка включає напрями «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Приладобудування», «Оптотехніка». Такий широкий діапазон напрямків зумовив велику кількість студентських робіт, які надійшли на конкурс. Це 37 наукових студентських досліджень з різних міст України: Київ, Львів, Івано-Франківськ, Харків, Суми, Луганськ, Черкаси, Вінниця, Миколаїв, Донецьк. Різноманітна тематика робіт – від розробки національного еталона до проблем сертифікації, безумовно, ускладнила роботу конкурсної комісії і вимагає нових організаційних форм спілкування молодих науковців. Роботи були різними і за рівнем виконання. Так, студентська родина Афанасьєвих із НТУУ «Київський політехнічний інститут» представила свій внесок до розробки Національного еталону змінної напруги до частоти 100 МГц. і діапазону до 30 вольт.

Ця робота по праву зайняла перше місце. Два других місця посіли студенти НТУ «ХПІ». Так, кафедра «Промислова i бiомедична електроніка» представила роботу студентки Ю.Гури «Цифровий портативний прилад для тестування вентиляційної функції легенів людини», яка вже практично впроваджена під керівництвом професора А.В. Кіпенського. Кафедра «Прилади та методи неруйнівного контролю» запропонувала роботу студентки Л.Глєбової «Розвиток теорії і практики контролю ємнісним способом» (науковий керівник – професор Г.М. Сучков), яка була виконана у межах наукових досліджень кафедри.

Значний інтерес аудиторії під час презентації наукових робіт викликали доповіді студентів з НТУ «Львівська політехніка» з проблем екологічних вимірювань, НАУ ім. М.Є. Жуковського (м. Харків), Сумського державного університету. На жаль, ряд студентів не змогли приїхати до Харкова для публічного обговорення їх робіт.

Призерами конкурсу стали12 студентів. Це представники всіх регіонів України (Київ, Львів, Харків, Суми, Луганськ). Підсумковий протокол результатів конкурсу буде направлено в Міністерство освіти і науки України, яке нагородить переможців почесними грамотами.

С. Кондрашов, заступник голови Оргкомітету конкурсу «Приладобудування», зав. каф. ІВТС, д. т. н., професор.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет