О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Фізика – наука сучасна


[І. Гаєвий]
#9-10 от 25.04.2008

У січні цього року Рада молодих вчених фізико-технічного факультету та його декан, професор С.М. Космачов висунули кандидата фізико-математичних наук, молодшого наукового співробітника кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики Є.О. Ольховського на здобуття премії Президента України для молодих вчених. Практично у цей же час Євгеній Олександрович запропонував своїм колегам з Інституту радіофізики та електроніки (ІРЕ) ім. О.Я. Усикова НАН України – старшому науковому співробітнику Оксані Вадимівні Шрамковій і науковому співробітнику Ользі Володимірівні Костильовій (до речі, теж випускницям цієї ж кафедри) взяти участь у такому престижному конкурсі. Відзначимо, що наукова робота, яку виконали ці талановиті молоді вчені – комплексна. У ній досліджується розповсюдження електромагнітних хвиль у періодичних штучних середовищах. Практична цінність проведеного дослідження полягає в перспективності використання структур з трансляційною симетрією для створення пасивних та активних пристроїв надвисокої частоти.

Кореспондент «Політехніка» зустрівся з одним із представників цього наукового колективу – Є.О. Ольховським. У нашій бесіді Євгеній Олександрович не міг не згадати своїх студентських років, коли він був старостою групи, успішно закінчив кафедру військової підготовки, де був командиром взводу, а потім на «відмінно» захистив магістерську наукову роботу.

«На 5 курсі разом з доктором фізико-математичних наук, старшим науковим співробітником відділу радіофізики твердого тіла ІРЕ, професором Олексієм Олександровичем Булгаковим я почав проводити наукові дослідження. Це, перш за все, виконання курсових, практичних робіт, та, насамперед, велику увагу я приділив написанню магістерської роботи. Тоді і з’явилась моя перша наукова стаття, яка була опублікована в «Журнале технической физики» (Росія). Вона була присвячена дослідженню поверхневих електромагнітних хвиль, які поширюються на межі розподілу двох різних шарувато-періодичних діелектричних структур. Ця робота стала дуже важливим етапом у написанні майбутньої кандидатської дисертації, у якій вперше були розглянуті ці хвилі. Це дослідження доводить перспективність використання поверхневих хвиль як засобу передачі інформації уздовж межі розподілу шаруватих середовищ в інформаційних системах», – розповідає молодий науковець.

Взагалі ж Є.О. Ольховський вдячний професору О.О. Булгакову, який відіграв дуже важливу роль у становленні його як молодого вченого. Саме Олексій Олександрович запропонував своєму учневі вступати до аспірантури, а потім став науковим керівником його кандидатської дисертації.

«Вступивши до аспірантури, я зразу ж почав співпрацювати зі вченими ІРЕ. Там і познайомився з іншими вихованцями професора О.О. Булгакова – Оксаною Вадимівною Шрамковою, яка стала співавтором багатьох моїх наукових публікацій, та Ольгою Володимирівною Костильовою. А 25 січня 2008 року я успішно захистив кандидатську дисертацію! Відзначу, що я став третім кандидатом фізико-математичних наук, яких підготував професор О.О. Булгаков за останні 8 років», – продовжує Євгеній Олександрович, який, до речі, у 2006 році став переможцем обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (номінація «Фізика та астрономія»). А у 2008 році цей молодий чоловік був висунутий на присудження іменної стипендії Харківської облдержадміністрації ім. академіка К.Д. Синельникова у галузі «Фізика, астрономія».

За матеріалами своєї дисертаційної роботи Є.О. Ольховський написав 11 наукових робіт – 6 статей, які опубліковані у спеціалізованих вітчизняних та закордоних наукових виданнях і 5 доповідей, які він зробив на українських та міжнародних наукових конференціях у Ялті, Симферополі, Харкові, Празі (Чехія).

Зараз куратор групи ФТ-57 Є.О. Ольховський на кафедрі фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики (завідувач – професор Б.Т. Бойко) читає курс лекцій та проводить практичні і лабораторні заняття для студентів 4 курсу, займається прийомом абітурієнтів, виконує обов’язки редактора сайту кафедри (www.solar.org.ua), майже 2 роки входить до складу організаційного та програмного комітетів конференції «Радіофізика і електроніка», яку проводить Рада молодих вчених ІРЕ.

Є.О. Ольховський вважає, що вже минули ті часи, коли після закінчення вузу талановита молодь дуже неохоче залишалася в університеті, вступала до аспірантури. Зараз ситуація змінилася на краще. Наприклад, тривалий час на його кафедрі не було жодного аспіранта, а зараз тут навчається вже 5 чоловік. Тому він впевнений, що у майбутньому буде кому і зберігати вже існуючі наукові школи, і розвивати нові наукові напрямки, і навчати студентів.

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет