О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Відчуваємо підтримку ректора!


[Професор В. Тошинський]
#9-10 от 25.04.2008

 Вже майже півстоліття в нашому університеті існує кафедра автоматизації хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу. З початку своєї діяльності вона забезпечувала кадрове супроводження хімічних виробництв з боку їх автоматизації. З часом на кафедрі з’явилися нові напрямки підготовки студентів – автоматизація харчових технологій, нафтогазопереробне виробництво та природоохоронні комплекси.

З 1990 року очолити кафедру автоматизації хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу (саме тоді вона отримала свою нову назву) довірено авторові цих рядків.

Взагалі ж слід виділити 3 основних етапи розвитку на кафедрі бази приладів та технічних засобів, що забезпечують автоматизацію управління. Перша ступінь – це використання локальних систем на основі пневматичних, гідравлічних та електричних технічних засобів. Згодом з’явились мікропроцесорні комплекси, які забезпечували це управління на рівні, значно вищому, ніж локальні засоби. На третьому етапі проходить активне впровадження комп’ютерної техніки. З’являється такий собі симбіоз технології і комп’ютерної техніки.

Це стало вагомим підґрунтям для відкриття на кафедрі нової спеціальності – «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництво». У цьому році по новій спеціальності ми будемо випускати перших бакалаврів.

Слід зазначити, що 5 років тому кафедра з такою назвою була заснована у Київському університеті харчових технологій, а через деякий час такі ж кафедри з’явились в Одесі та у Львові.

У нашому вузі така спеціальність була відкрита на кафедрах «Інтегровані технології, процеси і апарати», «Ливарне виробництво», «Парогенераторобудування». На них готують майбутніх інженерів з поглибленим знанням технологій, мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, що, безумовно, дозволить сучасним випускникам створювати системи автоматизованого управління технологічним і бізнес процесами, гнучко реагувати на зміну технологічних параметрів.

Для цього, перш за все, вкрай необхідно переоснастити профілюючі кафедри, і сьогодні, дякуючи підтримці ректора Л.Л. Товажнянського, цей процес проходить на високому рівні. Такі ж темпи хотілося б зберегти і в забезпеченні кафедр мікропроцесорними засобами. Впевнений, що для плідної якісної роботи наших викладачів треба мати і добре оснащену лабораторну базу (мікроконтролери, прилади, перетворювачі).

Вже зараз конкурс на нову спеціальність, яка, до речі, була відкрита у нашому університеті за ініціативою ректора, дуже високий. Студенти відчувають та розуміють її актуальність – випускники нашої кафедри будуть затребувані, наприклад, у НДІ «Гіпросталь», «УкрНДІхіммаш» та в інших наукових установах.

Ми постійно активно залучаємо до навчального процесу молодих викладачів. Ось, наприклад, нещодавно до нашого колективу прийшов к. т. н. І.Г. Лисиченко, у цьому році захистив свою дисертаційну роботу Олександр Дзевочко, який залишився на нашій кафедрі, а зовсім скоро закінчить аспірантуру ще один наш співробітник Олександр Литвиненко.

Професор В. Тошинський, завідувач кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем і екологічного моніторингу

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет