Разом працюємо на престиж вузу

#1-2 от 31.01.2008

На знімку: виступає голова комісії громадського контролю профкому студентів, стипендіатка комітету обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України, студентка КІТ факультету Ельвіра Гасанова.

19 грудня 2007 р. відбулася XXXIV звітно-виборна конференція Первинної профспілкової організації студентів НТУ «ХПІ». У ній взяли участь 162 делегати-студенти усіх факультетів університету, на конференцію були запрошені також ректор, проректори та декани. На порядку денному було декілька питань, серед яких – вибори голови профкому та його членів. На другий термін був обраний Андрій Олегович Нагорний. Він звітував перед делегатами конференції про роботу профкому за останні 4,5 роки.

«В період з червня 2003 р. по грудень 2007 р. було укладено дві Колективні угоди на студентських профспілкових конференціях. Їх важливість полягає в тому, що в умовах сьогодення Колективна угода є майже єдиним інструментом, який наданий чинним законодавством для забезпечення дуже важливого принципу «соціального партнерства» у стосунках між адміністрацією та студентськими профспілками та їх спільної роботи, спрямованої, насамперед, на захист соціально-економічних інтересів студентів за багатьма напрямками. Приємно зазначити, що цього принципу і адміністрація, і ПК успішно дотримувались.

ППОС НТУ «ХПІ» за останні роки намагається увесь час постійно розвиватись, вдосконалювати структуру та робити діяльність профспілкових організацій факультетів більш ефективною. На цей час до складу ППОС НТУ «ХПІ» входить 19 профспілкових організацій факультетів. Нашій конференції передувала звітно-виборна кампанія у профспілкових організаціях факультетів. Приємно зазначити, що до складу факультетських профбюро були обрані відповідальні та ініціативні студенти, які виконують у складі профкому дуже важливі обов’язки – очолюють постійні комісії профкому, де переймаються багатьма проблемами студентського життя. Організаційно-масовою комісією підготовлено та надруковано «Щоденник профгрупорга», у якому зібрано всю необхідну інформацію для організації роботи профгрупи, і з цього навчального року він видається кожному новообраному профгрупоргу з подальшою передачею своєму наступнику.

У квітні 2005 р. (Протокол № 22 від 13. 04. 05) профком, відповідно до Статуту Профспілки працівників освіти та науки України та Положення про Первинну профспілкову організацію студентів, з метою розширення самостійності профбюро у вирішенні виробничих та профспілкових питань, надав їм окремі права – це дуже важливий крок для розвитку суто студентського самоврядування і це повною мірою відповідає оголошеному вже тут принципу «соціального партнерства», але вже між деканатами та профбюро.

Отже, проаналізуємо, як принцип «соціального партнерства» відобразився на основних напрямках роботи профкому за звітний період і які проблеми в подальшому слід вирішувати.

Безумовно, найважливішим завданням роботи студентської «первинки» протягом останніх років було забезпечення соціального захисту студентів університету, виходячи з того, що розміри всіх виплат відносять студентів до категорії соціально незахищених верств населення. Так, у 2003 році стипендія становила 46,75 грн. Профком студентів приєднався до акції профкомів вузів України і надіслав листа Прем’єр-міністру України про ініціювання змін до Держбюджету 2004 щодо підвищення стипендії студентам вузів мінімум вдвічі! Спільні зусилля студентських профспілок призвели до появи Постанови КМУ № 882 від 12. 07. 04 р. «Питання стипендіального забезпечення», яким розмір академічної стипендії визначався у розмірі не менш як 30 % від прожиткового мінімуму, і починаючи з 2004 р. стипендії становили: 2004 р. – 108,67 грн., 2005 р. – 126,90 грн., 2006 р. – 141,60 грн., 2007 р. – 159,60 грн. Це відводить головну роль у забезпеченні соціального захисту студентів Фонду соціальної допомоги, затвердженому 27. 07. 2004 р. Для цього профком безпосередньо брав участь у плануванні та розподілі бюджетних коштів, спрямованих на соціально-побутові потреби студентів, проведенню культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи.

Використання Фонду соціальної допомоги

Проте, не дивлячись на майже стабільне фінансування стипендіального фонду, від якого залежить формування Фонду соціальної допомоги, профком був вимушений постійно контролювати надходження коштів, у деяких випадках звертатись до Міністерства освіти та науки та Міністерства фінансів з вимогою врегулювати це важливе питання.

Крім того, не менш важливим завданням профкому було і є надання матеріальної допомоги студентам з коштів профбюджету. Динаміку зростання цих виплат ви можете спостерігати у нижче наведеній таблиці (10 студентів в місяць у 2003 р. і в середньому 40 – у 2007-му). І це теж нерозривно пов’язано з досягненням студентських профспілок щодо підвищення стипендії.

Використання коштів профбюджету

Напередодні Нового року профком щорічно придбає подарунки для дітей наших студентів, а також для студентів-сиріт на суму, яка з 2003 року зросла з 2500 грн. до майже 10000 грн.

Комісією профспілкового комітету з питань соціального та правового захисту студентів ведеться облік студентів пільгового контингенту, в тому числі постраждалих від аварії на ЧАЕС, як наслідок це допомагає студентам-чорнобильцям (при необхідності) отримувати компенсацію за невикористані санаторні путівки.

У нашому університеті 104 студенти – сироти. Профком займається забезпеченням їх єдиними проїзними квитками для безкоштовного користування міським та міжміським транспортом. Крім того, сироти забезпечуються безкоштовними путівками до спортивно-оздоровчих таборів та «відвойованими» у Фонді соціального страхування безкоштовними путівками до санаторію-профілакторію.

Пільговий проїзд

Протягом звітного періоду профком постійно займався організаційними питаннями забезпечення студентів пільговим проїздом у міському транспорті відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Треба зазначити, що з наземним транспортом не було майже ніяких проблем, проте, метрополітен – це суцільна постійна проблема. І якщо до 2007 року вона була пов’язана виключно з фінансуванням пільгового проїзду як з боку вузів, так і з боку держустанов, то у поточному році ця проблема дуже загострилась у зв’язку з введенням безконтактних електронних карт. Не дивлячись на неодноразові зустрічі студентських профспілок разом з представниками адміністрацій вузів з керівництвом Харківського метрополітену, під час яких була виявлена технічна неготовність метрополітену до впровадження з 1. 09. 07 р. програми безконтактних електронних карт. На цих зустрічах була звернута увага на специфіку роботи вузів щодо пільгового проїзду, запропоновані найбільш оптимальні шляхи забезпечення студентів картками і навіть висунута пропозиція відкласти до нового року введення безконтактних карток задля детальної розробки й обкатки програми. Проте, керівництво Харківського метрополітену зайняло антистудентську і антивузівську позицію, повністю знехтувавши висунуті пропозиції. Як наслідок, на початку вересня пільговий проїзд був зірваний, видача безконтактних карток не відбувалась. І тільки після того, як комітет обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до міськради за дозволом на пікетування Харківського метрополітену, міськради та облдержадміністрації, почалася «люб’язна» видача карток вузам. Як і скільки вона тривала, ви бачили, і краще за все довела технічну неготовність програми, недалекоглядність, непрофесіоналізм, а часто і елементарне невігластво людей, які нібито дбали про пільговий проїзд.

Тому, у проекті постанови є пункт, яким профспілковий комітет рішуче наполягає і звертається до ректорату зайняти дуже жорстку позицію, яка змусить керівництво метрополітену урахувати всі пропозиції вузів щодо організації пільгового проїзду студентів, наданого їм Законом, завадить і надалі нехтувати інтересами студентства. Крім того, запобігти подібним явищам повинна також Рада ректорів, у який позиції студентської профспілки буде відстоювати комітет обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України!

Гуртожитки

Не менш важливою проблемою є студентські гуртожитки. Профком спільно з ректоратом проводив роботу з покращення житлово-побутових умов у гуртожитках. У звітному періоді на придбання м’якого та твердого інвентаря щороку витрачалось в середньому 500 тис. грн.; на потреби студмістечка та роботи, пов’язані з технічним забезпеченням гуртожитків витрачалося від 700 тис. грн. у 2003 р. до майже 9 млн. грн. у 2007 р. Побудовано новий гуртожиток № 6 на 160 місць.

Студентська профспілка тісно співпрацює з дирекцією студентського містечка та деканатами з питань організації огляду-конкурсу на кращий гуртожиток, проведення всіляких заходів з підтримки в гуртожитках нормальних житло-побутових умов та організації дозвілля.

Всі накази на поселення й оплату послуг в обов’язковому порядку узгоджуються з ППОС. Студентам-сиротам, сімейним з дітьми, чорнобильцям, інвалідам надаються пільги по оплаті за проживання.

Культурно-масова робота

Для організації дозвілля та культурно-масової роботи зі студентами, ректорат спільно з профкомом забезпечує функціонування Палацу студентів НТУ «ХПІ» – центру творчості та відпочинку для студентів університету. З метою удосконалення цієї роботи профком щорічно проводить опитування студентів щодо їх бажання займатись тим чи іншим видом творчості. За результатами опитування ректоратом були запрошені для роботи провідні фахівці – керівники колективів художньої самодіяльності. Сьогодні у Палаці студентів працюють ансамблі сучасного й бальних танців, гітаристів, баяністів, скрипалів, колективів естрадного танцю, театр «Політехнік», студії вокально-хорового і циркового мистецтв. З 2006 року започаткований музичний фестиваль, у якому взяли участь майже 150 студентів, 33 з них стали лауреатами фестивалю. Приємно відзначити, що ректорат усіляко сприяє цьому студентському заходу. Це дає нагоду профкому щороку нагороджувати переможців безкоштовними путівками до спортивно-оздоровчих таборів. Крім того, при культурно-масовій комісії профкому створений відділ з питань туризму та екскурсій і фотоклуб, робота яких тільки набирає обертів. Не можна не відзначити величезну роботу, яка була проведена адміністрацією університету стосовно ремонту та відновлення Палацу студентів. Сьогодні це майже витвір мистецтва: з оновленим фасадом, коридорами, з новою просторою глядацькою залою зі зручними сидіннями, освітленням, новою сценою. Сподіваємось, що це дасть можливість Палацу студентів знов відігравати визначну роль у духовному й культурному розвитку студентів-політехніків.

Оздоровлення

Профком спільно зі спортклубом та адміністрацією забезпечував пропагування здорового способу життя, сприяв якнайбільшому заохоченню студентів у спортивні секції. Також, не менш важливим напрямком спільної роботи є оздоровлення студентів у спортивно-оздоровчих таборах та санаторії-профілакторії «Політехнік». Не дивлячись на зростання цін, ректорат щороку утримує розмір дотацій на рівні 50 % від вартості путівки.

Продовжуються ремонтні роботи в СОТ «Студентський» – в цьому навчальному році буде відновлено п’ятий поверх корпусу, студенти отримають для проживання нові, більш комфортабельні номери. Профкомом студентів разом з керівництвом табору намічені заходи щодо пожвавлення і урізноманітнення дозвілля студентів, спортивно-масової роботи в таборі. Багато в цьому сенсі буде зроблено і в СОТ «Політехнік».

Проблема оздоровлення студентів є дуже важливою в умовах відсутності можливості отримати студенту путівки до санаторіїв. Тому, санаторій-профілакторій «Політехнік» на сьогодні – єдина можливість дбати про здоров’я для студентів. Проте, в профбюро деяких факультетів недостатньо активно ведеться робота щодо залучення студентів до оздоровлення в СП «Політехнік»: так, при достатньо великій кількості членів профспілки на факультеті, кількість оздоровлених вдвічі, втричі менша, ніж можуть реально протягом року оздоровитись, дуже повільно ведеться робота зі студентами, що перебувають на диспансерному обліку. Хоча не можна не відзначити, що у 2007 році нарешті виконано план – в СП «Політехнік» оздоровлено 1200 студентів!

Я хочу подякувати профспілковому активу студентів університету, особливо комісіям профкому, їхнім головам – стипендіатам обкому, які, активно допомагають профкому студентів здійснювати захист соціально-економічних прав і інтересів наших студентів, піднімати не тільки престиж профспілкової організації НТУ «ХПІ», але й, найголовніше, престиж одного провідних вузів в Україні».

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет