О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Почесний доктор НТУ «ХПІ» академік НАН України Б.С. Стогній


#25 от 11.12.2007

Вчена рада НТУ «ХПІ» ухвалила рішення присвоїти звання «Почесний доктор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» академіку-секретареві Відділення фізико-технічних проблем енергетики Національної академії наук України, академіку НАН України – Борису Сергійовичу Стогнію.

Випускник Київського політехнічного інституту, він був з 1961 року аспірантом, згодом – кандидатом і доктором наук, а з 1975 року – вже завідувачем відділу автоматизації електричних систем Інституту електродинаміки НАН України. З 1988 року він – член-кореспондент АН України, з 1990-го – академік. У 1988–1993 роках – головний вчений секретар Президії АН України.

Наукові праці Бориса Сергійовича присвячені дослідженням проблем автоматизації електронних систем, розвитку теорії первинних вимірювальних перетворювачів струму і напруги, систем керування електроенергетичними об’єктами, розробці принципів побудови, методів аналізу та оптимізації таких об’єктів, створенню систем захисту електроенергетичних систем. Під його керуванням та при його безпосередній участі створено нове покоління вимірювальних перетворювачів струму для сучасних електроенергетичних, а також електротехнологічних установок. Такі перетворювачі знайшли широке застосування у вітчизняній промисловості, зокрема в автоматизації великих підстанцій, діагностиці енергетичних пристроїв та установок.

Академік Б.С. Стогній – член редколегії журналів «Вісник НАН України» і «Технічна електродинаміка», відповідальний редактор республіканського збірника «Автоматизація та релейний захист в енергосистемах», автор понад 250 праць, у тому числі 7 монографій, а також 14 винаходів. Він – лауреат Державної премії України (1985).

Борис Сергійович Стогній багато років наполегливо та плідно співпрацює з науковцями та викладачами НТУ «ХПІ». В якості голови експертної ради ВАК він завжди приділяв велику увагу підготовці кадрів вищої кваліфікації в Харківському політехнічному. Під його керівництвом багато вчених нашого вузу здобули вчені ступені кандидатів та докторів технічних наук в галузі електроенергетики, електроприводу, перетворювачів електроенергії. Б.С. Стогній високо оцінює науковий потенціал вчених та викладачів нашого університету. Свідчення тому – підтримка ним присвоєння професору Г.К. Вороновському звання члена-кореспондента НАН України.

Б.С. Стогній багато років є співголовою науково-технічної конференції «Силова електроніка та енергоефективність», яку спільно організують та проводять НТУ «ХПІ» та Інститут електродинаміки НАН України.

Присвоєння Б.С. Стогнію звання «Почесний доктор НТУ «ХПІ» має стати визнанням його наукових та педагогічних здобутків і сприяти подальшому зміцненню зв’язків між вченими НТУ «ХПІ» та НАН України.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет