О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Готуємо фахівців-практиків


[Т. Бєлова, заступник директора з виховної роботи]
#24 от 27.11.2007

Історія верстатоінструментального технікуму налічує 60 років. Створений у 1947 році постановою Ради Міністрів СРСР як Харківський гірничий технікум, в 1957 році він був перейменований у верстатоінструментальний і підпорядкований Міністерству верстатобудівної та інструментальної промисловості СРСР. У 1997 році Харківський верстатоінструментальний технікум увійшов до складу НТУ «ХПІ».

Викладач В.Б. Фетісов – випускник верстатоінструментального технікуму, а згодом – НТУ «ХПІ». Він веде заняття в лабораторії програмування верстатів з ЧПУ.

З 2001 року його директором є Анатолій Матвійович Рязанов, який присвятив 40 років педагогічній діяльності в рідному технікумі.

Протягом 60 років неодноразово змінювалися профілі підготовки фахівців, але незмінною залишається мета – підготовка висококваліфікованих спеціалістів.

Шістдесят відсотків випускників технікуму продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ–VІ рівнів акредитації, до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», наприклад, вони щороку вступають на 2 курс за профілюючими спеціальностями і навчаються за узгодженими навчальними планами.

Навчальна робота в технікумі спрямована на забезпечення попиту та конкурентоспроможності випускників на ринку праці відповідно до економічних, господарських потреб регіону. В ній відображаються останні досягнення науково-технічного прогресу та фундаментальних дисциплін.

Матеріально-технічна база верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» включає навчальний корпус, в якому розміщені 13 лабораторій і 9 навчальних аудиторій, актова зала на 300 місць, спортивна зала, тренажерна зала, бібліотека з загальним фондом 50 тисяч примірників літератури, читацька зала, буфет, комп’ютерні класи. Технікум повністю задовольняє потреби щодо проживання у гуртожитку.

Верстатоінструментальний технікум готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за такими спеціальностями: «Виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів», «Виробництво гідравлічних та пневматичних засобів автоматизації», «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів», «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки».

Технікум, як базовий навчальний заклад, що першим почав підготовку за цими спеціальностями, за дорученням Міністерства освіти і науки України був розробником стандартів освіти. Він дає повну середню освіту студентам, які навчаються на базі 9 класів, і по закінченні навчання випускники отримують два державні документи: диплом і атестат.

В умовах розширення інтеграційних процесів у світовій системі освіти, науки та виробництва ми піднімаємо на новий рівень вивчення іноземних мов, інформатики та обчислювальної техніки, основ ринкової економіки, стандартизації та сертифікації, проблем екології та права. У технікумі вивчаються дисципліни, що дозволяють використовувати в практичній діяльності та навчанні інформаційні технології та обчислювальну техніку:

  • Комп’ютерне забезпечення технічної підготовки виробництва на базі Auto Cad, Math Cad.
  • Моделювання технологічних процесів – на базі Adem.
  • Моделювання електромеханічних та електронних систем – на базі Math Lab.

Якісну фахову, природничо-наукову та гуманітарну підготовку молодших спеціалістів здійснюють досвідчені педагоги та молоді педагогічні кадри. Всього в технікумі працює 44 педагогічні працівники: 6 викладачів-методистів, 22 викладачі вищої категорії. Всі викладачі об’єднані в сім циклових комісій – загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних, електротехнічних та природно-матеріальних, загально-технічних дисциплін, технологічного обладнання, технології верстатобудування, електропобутової техніки. У своїй роботі педагогічний колектив керується тим, що кожен наш випускник повинен відбутися не тільки як кваліфікований фахівець, здатний працювати в умовах ринкової економіки.

Заочне відділення технікуму постійно співпрацює з машинобудівними підприємствами, такими як Харківське Державне авіаційне підприємство, ЗАТ «Харківський верстатобудівельний завод», ВАТ «Харверст», Державне підприємство «Електроважмаш», завод ВАТ «Гідропривід», ДП Харківський машинобудівельний завод «ФЕД», ВАТ «Турбоатом», ВАТ «Харківський підшипниковий завод», Державне підприємство «Завод ім. В.О. Малишева», Харківський завод транспортного обладнання та інші.

Наші випускники – це фахівці-практики. Програми навчальної, технологічної та переддипломної практик з кожної спеціальності об’єднані в наскрізну програму, де визначені зміст і послідовність, а також взаємозв’язок кожної ланки практичної підготовки.

Справжнім культурно-освітнім, пізнавальним, інформаційним центром технікуму є бібліотека, фонд якої складає 48 тисяч 236 примірників, більша половина з яких – підручники та довідкова література.

Пріоритетним напрямом організації навчання є самостійна робота студентів в аудиторії й за її межами, при цьому викладачі технікуму не тільки дають можливість майбутнім фахівцям самостійно засвоювати певний матеріал, а й намагаються виховати у них потребу в самоосвіті, самовдосконаленні, що відповідає умовам Болонського процесу.

У нашому навчальному закладі за минулі роки склалась цілісна концепція виховання сучасного спеціаліста, головна ідея якої – залучення студентів до досягнень світової науки, культури, естетики, етики, всебічний фізичний розвиток особистості.

Демократичність та гласність в навчально-виховному процесі здійснюється за участю студентської Ради, яку очолює третьокурсниця Аліна Журбій. Рада технікуму є структурним підрозділом ОСС університету, вона координує роботу студентів зі створення необхідних умов для ефективного навчання, змістовного відпочинку, трудової діяльності, сприяє самореалізації та самовихованню особистості.

Багато студентів радують нас своїми досягненнями та успіхами, найбільш здібні та старанні з них отримують іменні стипендії: Президента України – Володимир Опришко, Євген Гопцій, Тарас Вакарюк, Олена Сербіна, Олег Андрєєв; Верховної Ради України – Лілія Жуковіна; міського голови – Артем Поваренко, Максим Погонцев, Володимир Опришко, Сергій Зозуля; Молода людина року – Ірина Шевелєва, Катерина Цибок.

З метою стимулювання відмінного навчання студентів у технікумі розроблена і діє система заохочення найкращих за результатами підсумкових оцінок, різноманітних конкурсів, змагань, олімпіад. Кожного року найкращих студентів фотографують біля розгорнутого прапора НТУ «ХПІ» і технікуму. Їх фотографії розміщені на спеціальній Дошці пошани. Батьки найкращих студентів отримують лист-подяку від імені директора технікуму за піклування і високу вимогливість до виховання дитини.

Цікавість до обраної професії починається з поваги і гордості студента за свій навчальний заклад: екскурсії до музею ХПІ, на провідні кафедри університету. Коли закінчуються заняття, починається позакласне життя студентів. Предметні гуртки, виставки результатів дослідницьких робіт, конференції, круглі столи за участю практичних робітників галузі – активними учасниками організації і проведення цих заходів є наші студенти.

Літературний лекторій «Берегиня», конкурси стіннівок, участь і перемоги в конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, традиційні загальнотехнікумівські свята, посвячення у студенти і прощання – випускний бал, огляди самодіяльності, КВК, брейн-ринги – улюблені заходи наших студентів. Творчі зустрічі з поетами і письменниками Харківщини, акторами, діячами мистецтва стали традиційними. Свій культурний рівень студенти підвищують, відвідуючи музеї, театри, виставки, концерти. Ми підтримуємо тісний зв’язок з музеєм Природи, анатомічним музеєм.

Багато уваги приділяємо правовому вихованню молоді. Бесіди із працівниками правоохоронних органів, лікарями зацікавлюють студентів, виховують необхідність поваги і дотримання законів Держави. У технікумі були проведені акції «Захисти себе від СНІДу», «Молодь без цигарок». Щовесни ми проводимо тиждень, присвячений пам’яті Чорнобильської трагедії. Зустрічаємося з ліквідаторами аварії на ЧАЕС, організовуємо читацькі конференції: «Чорнобиль: вчора, сьогодні, завтра».

Продовжується шефська допомога Курязькій виховній колонії: технікум проводить профорієнтаційну роботу серед її вихованців з метою їх подальшої ресоціалізації. З 2003 року діє договір про спільну діяльність між Державним Департаментом України з питань виконання покарань у Харківській області та технікумом. Вихованці колонії, які готуються до звільнення, продовжують навчання на заочному відділенні нашого технікуму за рекомендацією адміністрації колонії. Директор технікуму А.М. Рязанов та заступник директора з виховної роботи Т.М. Бєлова є членами обласної Піклувальної ради при Курязькій виховній колонії.

Баскетбольна команда технікуму постійно входить в трійку призерів міських змагань.

Наші студенти щороку беруть активну участь у Спартакіаді вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Харкова. Баскетбольна команда технікуму – одна з кращих серед технікумів міста: І місце з 2002 по 2006 роки, ІІІ місце у 2007 р. До послуг студентів технікуму – спортивна база, секції, басейн спорткомплексу НТУ «ХПІ».

Технікум пишається своїми знаменитими вихованцями: Кирило Кулаков – чемпіон Харківської області з самбо та дзюдо 2002 р., призер всеукраїнських змагань по джиу-джитсу 2002 р.; Сергій Чалий – неодноразовий призер всеукраїнських змагань з самбо, чемпіон області (2004 р.), чемпіон України (2006 р.), призер чемпіонату України (2007 р.); Євген Зекунов – призер обласних змагань з самбо (2003–2007 років); Антон Папуця – неодноразовий призер всеукраїнських змагань з радіоспорту; Артем Борис – неодноразовий чемпіон обласних та всеукраїнських змагань з кікбоксінгу; Євген Чепурний – переможець змагань з настільного тенісу на приз СК «Локомотив», турніру «Новорічні зустрічі» (2006 р.), VII турніру з настільного тенісу пам’яті Ф.А. Якутовича та О.Ф. Якутовича (2007 р.); Марія Федорончук – призер всеросійського турніру з міні-баскетболу (2004 р.), турніру «1000 команд» з футболу в області 2006–2007 р.

Наші студенти мають унікальну можливість бути оздоровленими у санаторії-профілакторії «Політехнік». У технікум приїздять на навчання студенти з усіх регіонів України, і для них другою домівкою на час навчання стає гуртожиток. В 2005, 2006 роках в огляді-конкурсі гуртожитків НТУ «ХПІ» гуртожиток № 12 зайняв друге місце.

Педагогічний колектив технікуму впевнено дивиться у майбутнє, бо за плечима – багата і яскрава історія навчального закладу, а попереду – нові і важливі завдання в благородній справі навчання і виховання молоді.

 

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2019


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет