О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Рада молодих учених НТУ «ХПІ» – 2007


[Підготувала М.Михайлина]
#24 от 27.11.2007

Минулого року була переобрана Рада молодих учених НТУ «ХПІ», тепер вона значно розширена, до її складу входять представники майже всіх факультетів. Про те, що було зроблено за рік, про сьогодення та перспективи ми поговоримо з к. т. н., науковим співробітником кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Оксаною Вікторівною Саввовою.

– Оксано Вікторівно, які мета діяльності Ради молодих учених?

– Головною метою створення таких Рад у вузах є розвиток наукової творчості, вирішення актуальних проблем, з якими стикаються молоді учені, забезпечення їх активної участі у сфері наукової та науково-дослідної діяльності університету, а також розвиток зв’язків з іншими вузами. Також зазначу, що усі члени Ради – ентузіасти, віддані цій справі, тому з ними працювати легко і цікаво.

Зрозуміло, Оксано Вікторівно, що уже встигла зробити Рада за рік оновленого існування?

– Перш за все, започаткована Університетська науково-практична студентська конференція магістрів НТУ «ХПІ», за матеріалами якої надруковано збірку. Цього року у ній взяли участь близько 300 магістрів. За проведення конференції у нас відповідальні асистент кафедри фінансів, контролінгу та зовнішньоекономічної діяльності А.В. Івахненко, аспірант кафедри колісних та гусеничних машин О.Є. Скворчевський, к. т. н., с. н. с. кафедри автоматизованих електромеханічних систем Д.Г. Коліушко та асистент кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей А.М. Корогодська, к. е. н., асистент кафедри економіки і маркетингу М.В. Мірошник. Наступного року плануємо провести таку конференцію, маю надію, що учасників буде більше, що брати участь будуть не лише магістри-випускники, а й п’ятикурсники, які вчаться за цією програмою. Також плануємо брати участь в організації наукових всеукраїнських конференцій студентів, аспірантів та молодих учених за різними спеціальностями. Проведення таких конференцій дає змогу не лише налагодити нові контакти, а й розв’язати певні наукові проблеми.

– Оксано Вікторівно, а чим конкретно займається Рада зараз?

– На даний момент ми систематизуємо інформацію і плануємо видати методичні вказівки, в яких приділимо увагу таким актуальним питанням, як написання та оформлення наукових статей, робіт, заявок на отримання патенту; архітектоніка доповіді, етикет та етика наукової бесіди. Вона допоможе молодим науковцям розпочати діяльність на якісно новому для них рівні, ми розповімо, з чого і як почати, як вирішити деякі проблеми.

Крім того у найближчий час ми плануємо провести круглі столи з питань розвитку молодіжної науки, а також з питань підготовки до публікації статей та доповідей. За підготовку та проведення круглих столів відповідальні асистент кафедри автоматики і керування в технічних системах Н.О. Євсіна, к. т. н., асистент кафедри гідропневмоавтоматики та гідроприводу О.В. Дмитрієнко, к. е. н., старший викладач кафедри інтелектуальної власності та інформатики Т.В. Гладких, аспірант кафедри технології жирів А.О. Крамаренко, аспірант кафедри інженерної електрофізики О.Я. Коновалов, аспірант кафедри динаміки та міцності машин О.О. Ларін.

Також Рада молодих учених НТУ «ХПІ» готує до друку тематичні збірки наукових праць «Віснику» нашого університету, головну організаційну роботу виконує аспірант кафедри обробки металів тиском Т.Л. Коворотний.

Оксано Вікторівно, я так розумію, що усі науковці працюють з повною віддачею. А хто допомагає Раді у вирішенні проблем?

– Роботу Ради молодих учених НТУ «ХПІ» координує проректор з наукової роботи, професор А.П. Марченко, він завжди відкритий до спілкування і направляє нас у потрібне русло. Він має інформацію про діяльність молодих науковців у різних вузах, якою охоче ділиться з нами, попереджуючи виникнення тих чи інших проблем. Андрій Петрович допомагає нам координувати діяльність молодих учених з різними навчальними закладами, науковими установами НАН України. Також він допомагає вирішувати і матеріальні проблеми.

Оксано Вікторівно, чи ведеться реєстр наукових праць, тем, які досліджують молоді учені нашого університету?

– Так, звичайно, ми стежимо за розвитком і, так би мовити, науковим ростом наших колег. Велику роботу в цьому напрямку провели к. т. н., м. н. с. кафедри турбінобудування О.Ю. Юдін, асистент кафедри електроізоляційної та кабельної техніки С.В. Лактіонов. Такий банк даних полегшує не лише роботу молодих, а й майбутніх науковців різних вузів, можна простежити, які теми вивчають в інших вузах за суміжними спеціальностями.

Маю надію, що наша праця допоможе зорієнтуватися студентам, які бажають присвятити себе науковій діяльності, щоб їм прислужився приклад багатьох з нас – тих, хто вбачає сенс у науковій праці, знайшов тут своє покликання.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет