О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Підручники з інформатики


[Професор Л. Любчик]
#24 от 27.11.2007

Починаючи з 2005 року, видавництво BHV (м. Київ) реалізує важливий освітньо-науковий проект – видання підручників для вищих навчальних закладів серії «Інформатика» за науковою редакцією академіка НАН України М.З. Згуровського. Авторський колектив складається з представників шести провідних Національних університетів України та одного академічного інституту. Приємно зазначити, що у цьому проекті беруть участь і співробітники нашого університету.

У рамках цієї серії вже вийшли у світ такі книжки:

«Основи програмування» (Т.В. Ковалюк, НТУУ «КПІ», м. Київ);

«Операційні системи» (В.А. Шеховцов, доцент кафедри АСУ НТУ «ХПІ»);

«Моделювання систем» (В.М. Томашевський, НТУУ «КПІ»);

«Чисельні методи в інформатиці» (Л.П. Фельдман, А.І. Петренко, О.А. Дмитрієва, ДНТУ, м. Донецьк);

«Організація баз даних та знань» (В.В. Пасічник, Національний університет «Львівська політехніка», В.А. Резніченко, Інститут програмних систем НАН України);

«Дискретна математика» (Ю.В. Нікольський, Національний університет «Львівська політехніка», В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина, Львівський національний університет ім. Івана Франка);

«Основи системного аналізу» (М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова, НТУУ «КПІ»).

Усі книги затверджені Міністерством освіти і науки України як підручники для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Прикладна математика», «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління». Серія є дуже актуальною, відрізняється високим науково-методичним рівнем, відповідає сучасному стану розвитку інформаційних технологій. Кожна із книг серії містить вичерпне та коректне викладення теоретичних положень, опис особливостей практичного застосування цих положень при проектуванні та розробці програмного забезпечення, велику кількість вправ для самостійної роботи.

Виходячи з високої якості підручників цієї серії та її значення для справи підвищення якості викладання сучасних інформаційних технологій у вітчизняних вищих навчальних закладах, Вчена рада НТУУ «КПІ» на своєму засіданні 1 жовтня 2007 року ухвалила рішення про висунення авторського колективу підручників серії «Інформатика» на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2008 рік. Учена рада НТУ «ХПІ» на своєму засіданні підтримала це рішення та висунула кандидатуру співробітника нашого університету доцента Володимира Анатолійовича Шеховцова у складі авторського колективу комплексу підручників «Інформатика» на здобуття Державної премії України.

Професор Л. Любчик, завідувач кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання, лауреат Державної премії України, доктор технічних наук.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет