Силова електроніка та енергоефективність – 2007

#19 от 15.10.2007

Обговорюється ще одна дисертаційна робота

Перша конференція СЕЕ відбулася в 1993 році, з 1996-го проходить щороку, консолідуючи науковців на вирішення завдань енергозбереження в технологічних процесах і на транспорті при використанні засобів силової та управляючої електроніки. Організаторами конференції є Міністерство освіти й науки України, Інститут електродинаміки НАНУ (Київ), НТУ «ХПІ», НТУУ «КПІ», Наукова рада НАНУ «Наукові основи електроенергетики», АН ВШ України та ін.

Все більш різноманітною й глибокою стає тематика МНТК СЕЕ. Цього року вона включала прилади і пристрої силової електроніки, системи управління й контролю перетворювачами електроенергії, моделювання в силовій електроніці та електроенергетиці, силову електроніку на транспорті, прилади і пристрої біомедичної електроніки, питання підготовки фахівців з електроніки та електроенергетики у вузах.

З кожним роком розширюється географія представництва учасників СЕЕ. В роботі конференції взяли участь 104 вчених, інженерів та спеціалістів з Росії, Естонії, Німеччини, Польщі, Латвії, а також з інших міст України: Києва, Запоріжжя, Миколаєва, Сум, Дніпродзержинська, Донецька, Чернігова, Сімферополя, Львова. Вони представляли, крім вищевказаних інститутів, такі організації, як Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Національний авіаційний університет (Київ), Московський енергетичний інститут, Новосибірський і Томський технічні університети, ЗАО «Ерасиб» и «Сибір-Мехатроніка», НДІ НВО «ХЕМЗ», ЗАТ «Струм», АТ «Харківобленерго», ООО «Семикрон» (Санкт-Петербург) та ін. Робота конференції проходила, крім пленарного засідання, в якому взяв участь ректор НТУ «ХПІ», професор Л.Л. Товажнянський, у 5 секціях.

Учасники конференції представляли академічну й галузеву науку, вищу школу, промислові підприємства та фірми. Серед них було 2 академіки НАН України, 2 члени-кореспонденти НАНУ, 32 доктори і 41 кандидат технічних наук.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет