О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Нові видання


#6 от 27.03.2007

Чернишов П.М.

Технічна електродинаміка: Навч. посібник / П.М. Чернишов, В.П. Самсонов, М.П. Чернишов; НТУ «ХПІ». – Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – 290 с.

Кучерук І.М.

Загальний курс фізики: Навч. посібник: у 3 т. Т. 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка / І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук, П.П. Луцик; За ред. І.М. Кучерука. – К.: Техніка, 2006. – 532 с.

Нуреев Р.М.

Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. – 2-е изд., изм. – М.: Норма, 2005. – 576 с.

Фигурнов В.Э.

Windows для начинающих / В.Э. Фигурнов. – М.: ИНФРА-М: Золотое слово, 2006. – 432 с.: ил.

Наступний «День інформації» 4–5 квітня 2007 року.

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет