О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Удосконалення управління навчальним закладом через студентське самоврядування


[Т. Бєлова]
#6 от 27.03.2007

Останнім часом усе частіше постає питання, яке обговорюється у вищих навчальних закладах і на яке є багато точок зору. Це питання студентського самоврядування.

Ініціатива самого студентства має значний вплив на молодь. На це має бути спрямований механізм навчально-виховного процесу, основа якого – гнучкість та системність.

Такий підхід до організації студентського самоврядування повинен охоплювати усі сфери діяльності навчального закладу, включаючи не тільки навчально-виховну сферу, а й суспільне життя, побут, відпочинок, дозвілля.

23 лютого цього року нашому технікуму випала нагода взяти участь у обласній конференції, присвяченій студентському самоврядуванню, яка проходила на базі Харківського машинобудівного коледжу. Метою конференції було вивчення та аналіз проблем і досвіду формування та діяльності студентського самоврядування у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації і його впливу на навчальну, виховну та суспільно-політичну діяльність технікуму. У роботі конференції взяли участь керівники та заступники керівників навчальних закладів; керівники, заступники керівників та члени колегіальних органів студентського самоврядування вузів I–II рівнів акредитації Харкова і області.

З питань «Напрями діяльності студентської ради технікуму щодо виховання серед молоді громадської активності та свідомості» та «Організація студентського самоврядування» на секційних засіданнях виступили заступник директора верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ» з виховної роботи Т.М. Бєлова та голова студради Володимир Опришко. На виставці педагогічної майстерності були представлені методичні роботи, стенди та фотоматеріали з досвіду роботи студентської ради технікуму та гуртожитку.

Студентське самоврядування нашого технікуму є структурним підрозділом студентського самоврядування університету. У своїй діяльності студентська рада керується чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Положенням технікуму та користується підтримкою адміністрації навчального закладу і профспілкового бюро.

Студентська рада нашого технікуму це не тільки «керуючий студентами орган», а й «помічник» кожному студентові у розв’язанні різного роду питань: стосовно навчання, відпочинку, створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, товариств для максимального виявлення і розвитку творчих та практичних здібностей молоді; для розвитку громадянської свідомості та активності.

Студентське самоврядування самостійно визначає основні форми і напрями своєї діяльності, оскільки воно є «посередником» між адміністрацією навчального закладу та студентськими колективами. Тому важливим є врахування інтересів студентства, неформальної ініціативи, яка має значний вплив на студентську молодь.

Студенти беруть участь в анкетуванні, за допомогою якого вони мають можливість запропонувати свої ідеї. Виходячи зі звернень студентів та їх пропозицій, студентська рада технікуму формує основні завдання, ставить проблемні питання та пропонує їх до обговорення на студентській раді і під час «круглих столів» з адміністрацією технікуму.

Виховання студентів – це важлива і серйозна справа, яка базується на практичному використанні всіх напрацьованих методів, які вже випробувані і дали свої позитивні результати, орієнтовані на загальнолюдські цінності громадянського розвитку.

Т. Бєлова, заступник директора з виховної роботи верстатоінструментального технікуму НТУ «ХПІ»

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет