О газете | Архив номеров | Архив статей | Поиск      

Ваш вибір - НТУ “ХПІ”


#9 от 16.04.2004

Юний друже! Ти стоїш перед необхідністю важливого вибору - майбутньої професії, вищого навчального закладу, зрештою - життєвого шляху. Сподіваємося, що газета нашого університету стане орієнтиром, познайомить із найстарішим технічним вищим навчальним закладом України, його факультетами і спеціальностями, допоможе вивчити правила прийому до НТУ „ХПІ”. На запитання, які газета одержує від абітурієнтів, відповідає ректор Харківського політехнічного, лауреат Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор Л.Л. Товажнянський.

- Леоніде Леонідовичу, наш університет широко відомий в Україні та за її межами. Проте сьогоднішнім школярам, абітурієнтам, щоб зробити свій вибір, хочеться знати про НТУ „ХПІ” більше, детальніше.

- Харківський політехнічний інститут наступного року буде відзначати своє 120-річчя та 5-у роковину присвоєння йому статусу Національного вищого навчального закладу України. НТУ „ХПІ” має вищий - IV - рівень акредитації. Сьогодні наш вуз має найбільші у Східній та Південній Україні обсяги ліцензованого прийому - понад 4500 місць за денною, понад 4300 за заочною формами навчання.

Я вважаю, нашим майбутнім студентам буде цікаво знати, що в університеті сьогодні 20 факультетів денної форми навчання, а також факультети заочний і дистанційної форми навчання, центр підготовки іноземних громадян, міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації, три науково-дослідних і проектно-конструкторських інститути. До складу НТУ „ХПІ” входять також Гвардійський Інститут танкових військ та верстато-інструментальний технікум.

Рівень підготовки, зміст і якість навчання в нашому університеті відповідають світовим вимогам, про це свідчать інтерес зарубіжних університетів, фірм до випускників з дипломом НТУ „ХПІ”, розвинуте наукове, навчальне, культурне співробітництво з 64 вищими навчальними закладами та фірмами з 24 країн світу. Знаменною подією для університету стала проведена в НТУ „ХПІ” Всеукраїнська нарада ректорів вищих технічних навчальних закладів „Вища технічна освіта України і Болонський процес”, на якій накреслено заходи, необхідні для успішного входження вітчизняної системи освіти у європейський освітній простір. НТУ „ХПІ” невипадково був обраний місцем проведення такої наради - її учасники називали наш вуз одним з лідерів вітчизняної вищої технічної освіти. НТУ „ХПІ” готує сучасних фахівців, які володіють найновішими технологіями, мають відмінну фундаментальну, комп’ютерну, економічну, екологічну, управлінську, мовну підготовку. Нові навчальні плани, основою для яких стала Модель спеціаліста ХХІ століття, розроблена в НТУ „ХПІ”, відповідає принципам програмного документу Болонського процесу - Magna Chartia Universitatum: „Університети повинні давати майбутнім поколінням освіту і виховання, що навчать їх, а через них інших, поважати велику гармонію навколишнього середовища і самого життя”. НТУ „ХПІ”, як і всі університети України, продовжує впровадження європейських норм і стандартів у національній освіті, науці і техніці та інтеграції до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього й науково-технічного середовища. З 1991 року впроваджується кредитно-модульна система навчання і оцінки знань, забезпечена єдність наукового і навчального процесів, здійснюється багатоступенева -= бакалавр, спеціаліст, магістр - підготовка фахівців за всіма формами навчання: денною, заочною, дистанційною. Діє новий графік навчального процесу, який передбачає однаковий термін всіх семестрів, два модульні тижні в кожному семестрі, різдвяні канікули. Університет забезпечує високий рівень знань, цьому слугує сучасна система контролю якості навчання. Студенти і викладачі стануть тепер більш мобільними у світовій спільноті, а випускники підвищать свою конкурентноздатність на ринку праці.

- До речі, про ринок праці. Що можна сказати про затребуваність випускників НТУ „ХПІ”, про їх долю по закінченні університету?

- Про долю своїх вихованців ми дбаємо заздалегідь. В університеті успішно діє власна система працевлаштування. Щорічні презентації-ярмарки майбутніх випускників дозволяють студентам ще на третьому курсі укладати тристоронні (вуз - підприємство - студент) договори про майбутнє працевлаштування. Спеціально створений відділ договірної і практичної підготовки має банк даних, який постійно оновлюється, про потребу підприємств і організацій на ринку праці спеціалістів Харківського регіону, України та прикордонних областей Росії. Для допомоги студентам в університеті створено Центр кар’єри, який сприяє професійній самореалізації студентів і випускників, формуванню у них навичок активної побудови кар’єри. Озброєні фундаментальними знаннями і такими навичками, наші випускники зможуть досягти своєї мети. А університет - успішно виконувати свою місію - створення знань та підготовку фахівців для забезпечення сталого розвитку національної економіки.

- Відомо, що спектр спеціальностей, за якими університет готує фахівців, щороку збагачується новими напрямками. Чим порадує НТУ „ХПІ” абітурієнтів цього року?

- Сьогодні студенти університету навчаються з 76 спеціальностей за денною і з понад 50 - за заочною формами. За останні 6 років відкрито підготовку з 26 нових, різноманітних спеціальностей, таких, наприклад, як „Комп’ютерно-екологічний моніторинг”, „Економіка підприємства”, „Технологія бродильних виробництв та виноробства”, „Автомобілі та автомобільне господарство” та ін. Вже цього року планується відкриття ряду нових спеціальностей, а саме: „Психологія”, „Адміністративний менеджмент”, „Відео-, аудіо та кінотехніка”, „Інформаційно-вимірювальні системи” та ін. Вже другий набір здійснить цього року Німецький технічний факультет. У зв’язку з появою нових спеціальностей у нас щороку збільшується план прийому, за 3 останніх роки він зріс від 1740 до 1990 чоловік, плануємо збільшення прийому і на цей рік. Зростає також число „контрактників”, ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб задовольнити прагнення до навчання якомога більшого числа молоді.

- Прийом до університету - процес не стихійний, відомо, що в НТУ „ХПІ” дбають про якісне поповнення.

- Прийняти до вузу найбільш підготовлену, талановиту молодь допомагає розвинута в НТУ „ХПІ” система доуніверситетського навчання. Підготовчі відділення, підготовчі курси та їх філії діють у містах Артемівськ, Павлоград, Ізюм, Енергодар, Маріуполь, Лисичанськ. Працюють підготовчі курси у масштабах всього університету, а також на факультеті управління бізнесом, економіко-правовому, Чернівецькому, елітарні школи та навчальний комплекс НТУ „ХПІ”.

- Що нового в „Правилах прийому” цього року?

- Уважно вивчивши „Правила вступу до НТУ „ХПІ”, абітурієнти знайдуть там такі, наприклад, моменти, як право випускників навчальних закладів, що входять до складу навчальних комплексів нашого університету, та елітарних шкіл вступати за результатами співбесіди, звичайно, за умови успішного складання репетиційних екзаменів. Випускники ж середніх загальноосвітніх навчальних закладів, які брали участь у зовнішньому сертифікаційному тестуванні з математики в 2004 році, мають право за власним бажанням зарахувати його результати, підтверджені відповідними сертифікатами Центру тестових технологій, як конкурсну оцінку з відповідної дисципліни для вступу на напрями підготовки „Хімічна технологія та інженерія”, „Харчова технологія та інженерія”, „Екологія” та „Біотехнологія”.

Медалісти будуть зараховані за результатами співбесіди, загалом прийняти кращих, найбільш підготовлених - принципова політика нашого університету.

- Це не означає, що студентами НТУ „ХПІ” стають лише харків’яни та мешканці міст, у яких діють підготовчі курси Харківського політехнічного?

- Нашими студентами стають випускники шкіл з усіх регіонів України, мешканці практично всіх областей: Луганської, Донецької, Запорізької, Полтавської, Дніпропетровської, Сумської, Автономної республіки Крим тощо. НТУ „ХПІ” створює для своїх студентів прекрасні умови для навчання, проживання, дозвілля. Щороку поповнюється аудиторний фонд, університет має 12 гуртожитків, які щороку посідають перші місця в загальноміських оглядах-конкурсах. Про здоров’я студентів і викладачів дбають лікувально-діагностичний комплекс „Радмір -Політех”, чудовий університетський центр первинної медичної допомоги та унікальний за своїми можливостями (ванне та фізіотерапевтичне відділення, діагностичний центр) санаторій-профілакторій на 100 стаціонарних місць. Студенти і співробітники відпочивають у двох спортивно-оздоровчих таборах - на Сіверському Дінці і в Криму.

Наявність сучасного, унікального за багатьма показниками, Спортивного комплексу дає змогу кожному займатися фізкультурою і спортом за своїми уподобаннями. А крім масового, в НТУ „ХПІ” розвинутий спорт високих досягнень, ми маємо чемпіонів світу і Європи, НТУ „ХПІ” двічі переміг в Універсіадах України у найпрестижнішій групі вузів - з числом студентів понад 10 тисяч. Проводити вільний час, розвивати свої таланти політехніки можуть у численних творчих колективах Палацу студентів, у якому також регулярно влаштовуються вечори окремих факультетів.

Серед випускників Харківського політехнічного, а їх уже понад 130 тисяч, багато людей, які своєю працею уславили університет, справжня еліта суспільства - директори, головні конструктори, видатні вчені, державні діячі. 22 з них стали дійсними членами, член-кореспондентами Національної академії наук України, понад 100 - лауреатами Державної премії. Високого звання „Герой України” удостоєні двоє випускників НТУ „ХПІ” - Генеральний директор ВАТ „Турбоатом” А.О. Бугаєць та президент АТ „Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” В.М. Лук’яненко. Ми впевнені, що й на нову зміну студентів-політехніків, сьогоднішніх абітурієнтів, чекає таке ж яскраве, творче й звитяжне майбутнє. В Національному технічному університеті „Харківський політехнічний інститут” вони знайдуть все, для цього потрібне.

Успіху вам, друзі!

Разработка, поддержка и наполнение: лаборатория информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ" © 2004 — 2021


Яндекс.Метрика

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет