Кращі дипломні роботи

#13-14 от 06.06.2006

Відповідно до наказу ректора з 1 березня по 1 травня 2006 року в НТУ «ХПІ» відбувся щорічний конкурс дипломних робіт/проектів спеціалістів. Конкурсна комісія (голова – професор В.М. Кошельник), до складу якої увійшли провідні викладачі з різних кафедр, розглянула 117 робіт та проектів з усіх факультетів університету (у 2005 році таких робіт було 114). Комісією було присуджено 75 призових місць, у т. ч. 16 – перших місць, 20 – других, 39 – третіх.

Дипломні роботи оцінювались за такими критеріями: виконання вимог ДОСТ, якість оформлення матеріалів, інформаційно-аналітичний огляд, наявність рефератів та ін.

У підсумку, найбільшу кількість призових місць зайняли ЕМБ та ЕМ (8), ІФ (7) факультети. Найвищий середній рівень робіт мають Н, І, Е, ФТ, КІТ, ІФ факультети, а максимальний абсолютний рівень балів роботи з Е, ЕМБ, ЕМ, Н факультетів (від 86,2 до 77,4 балів). Найнижчий середній і мінімальний рівень балів мають роботи з МШ, ТМ факультетів (45,3 та 32,6 бали відповідно).

Переможцями конкурсу, що посіли призові перші місця, визнано роботи студентів, які набрали найбільшу суму балів: О. Шевчук (Е-20а) (кафедра передачі електричної енергії, керівник – професор В.І. Гуль), Р. Томашевський (ЕМБ-40в) (промислової та біомедичної електроніки, керівник – професор А.В. Кіпенський), В. Раковський (Н-20) (технічної електрохімії, керівник – професор Н.Д. Сахненко), Н. Зуєва (ЕМ-50) (турбінобудування, керівник – професор О.І. Тарасов), В. Грінченко (ЕМ-20) (турбінобудування, керівник – професор О.М. Слабченко), А. Пахомов (ЕМБ-20а) (електричних апаратів, керівник – доцент О.Г. Середа). Ці конкурсанти мають публікації і доповіді на науково-технічних конференціях по темі проектів.

Підводячи підсумки конкурсу, його комісія визнала, що більшість робіт (проектів) відповідають усім вимогам, які закладені у стандарті НТУ «ХПІ», виконані на достатньо високому науковому та технічному рівні.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет