Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Приладобудування»

[С. Кондрашов, заступник Голови галузевої конкурсної комісії,Т. Чуніхіна]
#13-14 от 06.06.2006

Під час проведення днів науки в НТУ «ХПІ» кафедра «Вимірювально-інформаційна техніка» підвела підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів у галузі «Приладобудування». Наша кафедра єдина в університеті на протязі 15 років розглядає наукові досягнення студентів-бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі всієї України за напрямками підготовки: метрологія та вимірювальна техніка, інформаційно-вимірювальні системи, інформаційні технології в метрології, медичні прилади і системи, технологія приладобудування, комп’ютерне проектування приладів і систем.

Конкурс у 2006 році проводився на підставі нового Положення, яке було розроблено Міністерством освіти і науки України. Воно значно підвищує статус конкурсу і одночасно відповідальність за якість робіт студентів та їх наукових керівників. Які ж основні підсумки конкурсу?

На конкурс надійшло 16 робіт з 5 вищих навчальних закладів України. Його організаційна перебудова зумовила зменшення числа робіт і обмежила число міст України – учасників конкурсу. Друга особливість конкурсу полягає в тому, що кандидати у переможці запрошувались для особистих доповідей на підсумкову конференцію, яка проводилася в рамках роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. MicroCAD-Харків», (секція «Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні»). Таким чином, вперше кафедра ВІТ створила молодіжну підсекцію, де з доповідями виступили студенти-учасники конференції MicroCAD і претенденти на дипломи переможців конкурсу – студенти з інших вузів України.

Усі доповіді заслуховувалися молодіжною аудиторією та конкурсною комісією. Відбулось жваве обговорення наукових здобутків доповідачів. Це дозволило більш об’єктивно визначити студентів-переможців.

Конкурсна комісія відзначила кращі роботи таких студентів: Д. Константинова (НТУ «ХПІ», науковий керівник – професор С.І. Кондрашов), В. Бронських (Харківський університет Повітряних Сил, науковий керівник – професор В.М. Чинков), К. Малишкіної (ХНУРЕ, науковий керівник – асистент І.О. Мощенко).

Кафедра вперше провела конкурс за новим Положенням, але вже наочно видно його переваги і недоліки. Так, МОН України визнало високий статус цього конкурсу, і кафедрам вузів потрібно внести корективи в організаційно-підготовчу роботу по його проведенню. Конкурсна комісія вважає, що в зв’язку з обмеженим фінансуванням можна виключити вимогу Положення щодо особистої доповіді студента-претендента на нагородження на конференції. Так, наприклад, можна перейти до дистанційного захисту роботи при спілкуванні членів комісії та доповідача через систему Internet.

С. Кондрашов, заступник Голови галузевої конкурсної комісії, завідувач кафедри ВІТ.

Т. Чуніхіна, секретар комісії.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Національний університет цивільного захисту України Народная украинская академия Харківський національний автомобільно-дорожній університет Національний фармацевтичний університет Національний гірничий університет